NOV 19
3:20 PM
Varsity Girls Basketball
Monclova Christian at 
Emmanuel Christian
13
59
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
NOV 26
1:00 PM
Varsity Girls Basketball
Emmanuel Christian at 
Woodward
59
31
Woodward High School, 701 E Central Ave, Toledo, OH 43608, USA Map
NOV 30
6:00 PM
JV Boys Basketball
Evergreen at 
Emmanuel Christian
35
29
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
NOV 30
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Emmanuel Christian at 
Cardinal Stritch
40
62
Cardinal Stritch Catholic High School, 3225 Pickle Rd, Oregon, OH 43616, USA Map
NOV 30
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
Evergreen at 
Emmanuel Christian
53
66
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 03
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Emmanuel Christian at 
Ottawa Hills
31
66
Ottawa Hills Junior/Senior High School, 2532 Evergreen Rd, Ottawa Hills, OH 43606, USA Map
DEC 04
6:00 PM
JV Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
Cardinal Stritch
30
53
Cardinal Stritch Catholic High School, 3225 Pickle Rd, Oregon, OH 43616, USA Map
DEC 04
6:45 PM
Varsity Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
Cardinal Stritch
82
71
Cardinal Stritch Catholic High School, 3225 Pickle Rd, Oregon, OH 43616, USA Map
DEC 06
5:00 PM
7th Grade Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
Cardinal Stritch
53
17
Cardinal Stritch Catholic High School, 3225 Pickle Rd, Oregon, OH 43616, USA Map
DEC 06
6:00 PM
7th/8th Grade Girls Basketball
Cardinal Stritch at 
Emmanuel Christian
20
35
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 06
6:00 PM
8th Grade Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
Cardinal Stritch
35
37
Cardinal Stritch Catholic High School, 3225 Pickle Rd, Oregon, OH 43616, USA Map
DEC 07
5:00 PM
7th/8th Grade Girls Basketball
Monclova Christian Academy at 
Emmanuel Christian
4
42
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 07
6:00 PM
JV Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
St. Francis De Sales
44
57
St. Francis de Sales School, 2323 W Bancroft St, Toledo, OH 43607, USA Map
DEC 07
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Monclova Christian Academy at 
Emmanuel Christian
8
51
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 07
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
St Francis de Sales
71
58
St. Francis de Sales School, 2323 W Bancroft St, Toledo, OH 43607, USA Map
DEC 10
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Emmanuel Christian at 
Maumee Valley
50
42
Maumee Valley Country Day School, 1715 S Reynolds Rd, Toledo, OH 43614, USA Map
DEC 11
10:00 AM
7th Grade Boys Basketball
Toledo Christian at 
Emmanuel Christian
22
52
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 11
11:00 AM
8th Grade Boys Basketball
Toledo Christian at 
Emmanuel Christian
30
40
Emmanuel Christian School, 4607 W Laskey Rd, Toledo, OH 43623, USA Map
DEC 11
11:00 AM
7th/8th Grade Girls Basketball
Emmanuel Christian at 
Toledo Christian
45
21
Toledo Christian Schools, 2303 Brookford Dr, Toledo, OH 43614, USA Map
DEC 11
5:30 PM
JV Boys Basketball
Emmanuel Christian at 
ottawa hills
35
41
Ottawa Hills Junior/Senior High School, 2532 Evergreen Rd, Ottawa Hills, OH 43606, USA Map